1
2
3
4
5
6
7
8
A
DUYURULAR
•Bilirkişi Yönetmeliği 3.8.2017   
 
•6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu’nda yapılan düzenlemeler... 31.7.2017   
 
•SGK ve PTT Protokolu: Bazı Ödemelerin PTT Aracılığıyla Yapılması 31.7.2017   
 
26.7.2017   
 
•MÜKELLEFLERİN İZAHA DAVET ESASLARI AÇIKLANMIŞTIR. (VUK 482 GENEL TEBLİĞİ) 25.7.2017