1
2
3
4
5
6
7
8
A
DUYURULAR
26.7.2017   
 
•MÜKELLEFLERİN İZAHA DAVET ESASLARI AÇIKLANMIŞTIR. (VUK 482 GENEL TEBLİĞİ) 25.7.2017   
 
22.7.2017   
 
•6736 ve 7020 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAPILANDIRILAN BORÇLARIN ÖDEME TAKVİMİ 19.7.2017   
 
•MUHTASAR BEYANNAME İLE İLGİLİ GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ AÇIKLAMASI 19.7.2017