1
2
3
4
5
6
7
8
A
DUYURULAR
•2017/Eylül Ayına İlişkin Prim Ödeme Süresi Uzatıldı 4.11.2017   
 
•GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞININ ELEKTRONİK TEBLİGAT DUYURUSU 3.11.2017   
 
•Ertelenen Sigorta Primleriniz icin son tarihler... 31.10.2017   
 
•ERTELENEN SİGORTA PRİMLERİ KDV MAHSUBUYLA ÖDENEBİLECEK 31.10.2017   
 
•2017/3. GEÇİCİ VERGİ DÖNEMİ İÇİN UYGULANACAK YABANCI PARA DEĞERLERİ 23.10.2017