BÜRO KAPANIŞ İŞLEMLERİ İÇİN;

Dilekçe ekinde Vergi Dairesi Kapanış Tutanağı (zorunlu) ve Büro Tescil Belgesinin Aslı ile başvuru yapılması gerekmektedir.