04 Ocak 2012

Değerli Üyemiz,

Maliye Bakanlığı, 30/12/2011 Tarih ve 28158 Mükerrer 3 sayılı Resmi Gazetede 2012 YILI Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi’ni yayımlamıştır.

Ekte resmi gazetede yayınlanan 2012 Ücret Tarifesi ile birlikte TÜRMOB’ a önermiş olduğumuz Ücret Tarifeleri yer almaktadır.

Bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

Yahya ARIKAN
Başkan

 

TÜRMOB'a Önerilen 2012 Yılı Ücret Tarifesi Resmi Gazete'de Yayımlanan 2012 Yılı Ücret Tarifesi