KAYIP HALİNDE
Ruhsat için:
SM Ruhsat ve Kimlik Başvuru Formu (2 suret) / SMMM Ruhsat ve Kimlik Başvuru Formu (2 suret),
• Gazete (kayıp) ilanı,
• 5 adet fotoğraf,
• TÜRMOB Ödenti Belgesi (Ruhsat bedeli 70 TL)
 
Kaşe için;
Kaşe Talep Formu, Gazete (kayıp) ilanı,
• TÜRMOB Ödenti Belgesi (Kaşe bedeli 245 TL)
 
Kimlik için;
SM Ruhsat ve Kimlik Başvuru Formu (2 suret) / SMMM Ruhsat ve Kimlik Başvuru Formu (2 suret)
• 2 adet fotoğraf
• TÜRMOB ödenti belgesi (Kimlik bedeli 45 TL)
• Yeniden talep gerekçesinin yazdığı dilekçe.
AD, SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ HALİNDE
Ruhsat ve kimlik için:
• Ruhsat aslı,
• Evlilik cüzdanı yada boşanma kararı,
• 5 adet fotoğraf,
• TÜRMOB Ödenti Belgesi (Ruhsat değişim harcı, ruhsat ve kimlik bedeli 70 + 45 = 115 TL)
• SM/SMMM Ruhsat ve kimlik başvuru formu