Nakil Dilekçesi
• İkametgah
 
Dosya ilgili Odadan geldikten sonra üye kayıt işlemleri için başvuru yapılacaktır.

İstenen Belgeler:

SM/SMMM ruhsat ve kimlik başvuru formu
İlgili Oda'dan alınan ruhsat ve kimlik aslı
5 Adet Fotoğraf
TÜRMOB ödenti belgesi (Ruhsat değişim harcı, ruhsat ve kimlik bedeli 70+45 = 115 TL)
Oda ödenti belgesi          222,50 TL
Yıllık Oda aidatı  385 TL( Diğer Odaya ödenmemişse)
Üye kayıt başvuru formu
Kimlik FotokopisiSabıka kaydı (Resmi Kuruma alınmış olacak)