Yeminli Mali Müşavirlik Hazırlık Kursları 2016/1.Dönem
SMMM SINAVI ÖNCESİ ÜCRETSİZ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Güncel vergi ve muhasebe uygulamaları
KDV'de Son Değişiklikler ve yeni KDV İade Sistemi
Staj Sınavı Öncesi, Odamızın Ücretsiz Düzenlediği Bilgilendirme Toplantısı Detay Bilgi Ve Rezervasyonu
Pre-Int ve Upper-Int sevileri için İngilizce Speakıng Kursu
Ekim Dönemi YMM Sınavına Hazırlık 2014/1 Dönem YMM Sınavı Hazırlık Kursu
Nisan 2014 Seminer Takvimi
Mart 2014 Seminer Takvimi
Şubat 2014 Seminer Takvimi
Ocak 2014 Seminer Takvim
Aralık 2013 Seminer Takvimi
Mart 2013 Seminer Takvim
Aralık 2012 Seminer Takvimi
Haziran 2012 Seminer Takvimi
SEMİNER - KURUMLAR VERGİSİ
Ocak 2012 Seminer Takvimi
05.01.2012 SEMİNER - TÜRMOB Eğitim Projesi
Aralık 2011 Seminer Takvimi
2004 Yılı Genel Eğitim Seminer Programı
2003-2004 Yılı Sektörel Bazda Eğitim Programı, Takvim
SEMİNER- VERGİ KANUNLARINDAKİ SON DEĞİŞİKLİKLER
KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME SEMİNERİ
2. İSTANBUL BİLİRKİŞİ EĞİTİM SEMİNERİ
SEMİNER- DÖNEM SONU İŞLEMLERİ
TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2003 OCAK AYI SEMİNERLERİ
TESMER TEMEL EĞİTİM VE STAJ MERKEZİ 2003 ŞUBAT AYI SEMİNERLERİ
TESMER TEMEL EĞİTİM ve STAJ MERKEZİ 2003 MART AYI SEMİNERLERİ
VERGİ BARIŞI KANUNU UYGULAMALARI ve GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLENMESİ SEMİNERİ
SEMİNER - İlk Yardım Eğitimi
KURUMLAR VERGİSİ SEMİNERİ
BÖLGE EĞİTİM SEMİNERLERİ 4842 SAYILI BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ KANUN VE AÇIKLAMALARI
M.M.M.B. Maltepe Şubesi SEMİNER - İş Yasasında Yapılan Son Değişiklikler
   • SEMİNER - SSK'da Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması, Uygulamada Yaşanacak Sorunlar, Çözüm Önerileri
    10 Eylül 2003 Çarşamba 13.00 - İş Kuleleri
SEMİNER - VERGİ YASALARINDA SON DEĞİŞİKLİKLER, DÖNEM SONU İŞLEMLERİ VE ENFLASYON MUHASEBESİ
SEMİNER - Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi / Harbiye Askeri Müze ve Kültür Sitesi
18 Ocak 2004 Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesine Giriş Seminer Programı
SEMİNER - SSK'da son değişiklikler ve E Bildirge Uygulamaları
Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Semineri
Seminer - Kurumlar vergisi beyanname düzenleme semineri
SSK SEMİNERLERİ - SSK Yönetmelik Değişiklikleri ve E-Bildirge
Enflasyon Muhasebesi Eğitim Semineri - "31.12.2003 Bilanço Düzeltilmesinde Son Gelişmeler"
ENFLASYON MUHASEBESİ BÖLGE SEMİNERLERİ - 31.12.2003 Bilanço Düzeltmesinde Son Gelişmeler
Seminer - E Beyanname Düzenlemesi Semineri
20.11.2004 tarihinde yapılan "5084 Sayılı Kanunla Serbest Bölgeler Mevzuatında Son Değişiklikler" Semineri
Seminer - Dönem Sonu İşlemleri
TESMER Aralık Ayı Seminerleri
Seminer - Yeni Vergi Kanunları ve Enflasyon Muhasebesi
TESMER Ocak Ayı Seminerleri
"Vergi Yasalarında Son Değişiklikler" İş Kuleleri Semineri
TESMER İstanbul Şubesi Şubat 2006 Seminer Programı
TESMER 2005 Aralık 2006 Ocak Ayı Seminerleri
Bilirkişilik Eğitim Semineri (7-8 Ocak 2005)
Seminer -Enflasyon Düzeltmesi ve Odamızca Hazırlanan Enflasyon Düzeltmesi Cd'sinin Tanıtımı
TESMER Mart - Nisan Seminer Programı
MMMBD ile Ortaklaşa Düzenlediğimiz Kayıt Dışı Ekonomi, Bütçe Açıkları, Özelleştirme Paneli
Seminer - Türk Ticaret Kanunu Tasarısı
Seminer - Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS)
Seminer - Dönem Sonu Muhasebe Uygulamaları
Seminer - İş ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Genel Uygulamalar
Seminer - Vergi Yasalarında Son Değişiklikler Ve Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlenmesi
Seminer - SSK ve Bağ-Kur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması
Seminer - Bölgelerde "SSK ve Bağ-Kur Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılması" Seminerleri
TESMER İstanbul Şubesi Nisan - Mayıs 2006 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları Eğitim Programı
"Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları" Semineri
"Yeni Kurumlar Vergisi Kanununda Yapılan Önemli Değişiklikler" Semineri
"Sosyal Güvenlik Reformu İle Meslek Mensuplarına ve İşverenlere Getirilen Yükümlülükler ve Yenilikler" Semineri
TESMER Kasım Ayı Eğitim Programı
TESMER Aralık Ayı Eğitim Programı
"Dönem Sonu İşlemleri" Semineri
Yeni Kurumlar Ve Gelir Vergisi Kanununda Yapılan Önemli Değişiklikler Semineri
TESMER Ocak Ayı Eğitim Programı
SEMİNER MMMB Derneği Kadıköy Şubesi
LUCA Eğitim Seminerleri
TESMER Şubat 2007 Seminer Takvimi
"Gelir Vergisi Beyan Döneminde Özellik Arzeden Hususlar" Semineri
LUCA Eğitim Seminerleri
"Kurumlar Vergisi Beyan Döneminde Özellik Arzeden Hususlar" Semineri
LUCA Eğitim Seminerleri
LUCA Eğitim Seminerleri
TESMER Nisan 2007 Seminer Takvimi
LUCA Eğitim Seminerleri
TESMER Mayıs 2007 Seminer Takvimi
LUCA Eğitim Seminerleri
LUCA Eğitim Seminerleri
Basel II' nin Finansal Raporlamaya Etkisi Semineri
TESMER Ekim 2007 Seminer Takvimi
LUCA Eğitim Seminerleri
"Finansal Raporlamada Yenilikler" Semineri
Dönem Sonu İşlemleri ( Vergi ve Muhasebe Boyutu ) Semineri
LUCA Eğitim Semineri
LUCA Eğitim Semineri
LUCA Eğitim Semineri
Seminer - KDV Uygulamaları ve Yaşanan Sorunlar
TESMER Ocak 2008 Seminer Takvimi
Seminer - Asgari Geçim İndirimi
LUCA Uygulamalı Eğitim Seminerleri
LUCA Eğitim Seminerleri
SEMİNER - TRANSFER FİYATLANDIRMASI - ÖRTÜLÜ SERMAYE VE TTK TASARISININ GETİRDİĞİ YENİLİKLER
LUCA Uygulamalı Eğitim Seminerleri
İSMMMO / TESMER 02-09 Şubat 2008 Seminer Takvimi
İSMMMO / TESMER 23 Şubat 2008 Seminer Takvimi
SEMİNER - GELİR VERGİSİ VE BEYANI
(28 ŞUBAT - 1 MART GRUBU) SEÇİLMİŞ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ (1)
SEMİNER - Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun "Uygulama Şekli"
KDV' de Son Değişiklikler
Vergi Uygulamalarında Yaşanan Sorunlar

(13 MART - 15 MART GRUBU) SEÇİLMİŞ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ (1)
SEMİNER - Kurumlar Vergisi ve Beyanı
SEMİNER - İş Hukuku Sosyal Güvenlik'te Güncel Uygulamalar
(10 NİSAN - 12 NİSAN GRUBU) SEÇİLMİŞ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI EĞİTİMİ (1)
08.04.2008 SEÇİLMİŞ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI SEMİNERİ
19 Nisan 2008 "Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı İle İlgili Uygulama" Semineri
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Eğitim Seminerleri
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Eğitim Seminerleri - Ekim
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Eğitim Seminerleri - Kasım
SEMİNER - Dönem Sonu İşlemleri Vergi ve Muhasebe Boyutu
Aralık 2008 Ayı Seminer Programı
Ocak 2009 Ayı Seminer Programı
SEMİNER - Meslekte Yeni Bir Boyut: Bağımsız Denetim
SEMİNER - Gelir Vergisi Beyanname Düzenlenmesi
Şubat 2009 Seminer Programı
Mart 2009 Seminer Programı
Mayıs 2009 Seminer Programı
Ekim 2009 Seminer Takvimi
SEMİNER - Mali Mevzuatta Yaşanan Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Kasım 2009 Seminer Takvimi
Aralık 2009 Seminer Takvimi
Ocak 2010 Seminer Takvimi
SEMİNER - KOBİ' ler İçin UFRS
Şubat 2010 Seminer Takvimi
SEMİNER - Gelir Vergisi
SEMİNER - Kurumlar Vergisi
Mart 2010 Seminer Takvimi
Kurumlar Vergisi Semineri
Mayıs 2010 Seminer Takvimi
SEMİNER - Sosyal Güvenlik Mevzuatında Güncel Uygulamalar
SEMİNER - Adli Muhasebe Uzmanlığı ve Türkiye Uygulamaları
Kasım 2010 Seminer Takvimi - Kadıköy, Şirinevler, Maltepe, Eyüp Eğitimleri Eklenmiştir
SEMİNER - Dönem Sonu İşlemleri Vergi ve Muhasebe Boyutu
Aralık/2. Dönem Seminer Takvimi
Aralık/1. Dönem Seminer Takvimi
SEMİNER - Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Alacak Yapılandırması ve Kısmi Af Kanunu Kapsamında Yapılması Gerekenler Sorunlar ve Öneriler
2011 Ocak/1. Dönem Seminer Takvimi
2011 Ocak/2. Dönem Seminer Takvimi
SEMİNER - Gelir Vergisi
2011 Şubat Mart Seminer Takvimi
SEMİNER - Kurumlar Vergisi
KONFERANS - Yeni TTK Şirketlere ve Denetçilere Neler Getiriyor
"Alacakların Yeniden Yapılanması" Seminerleri
Transfer Fiyatlandırma ve Kar Dağıtımı Seminerleri
Haziran 2011 Seminerleri - Yeni TTK Şirketlere ve Meslek Mensuplarına Neler Getiriyor
Ekim 2011 Seminer Takvimi
Kasım 2011 Seminer Takvimi
SEMİNER - Yeni Türk Ticaret Kanunu - Meslek/Meslek Mensubu/Gelecek-
SEMİNER - DÖNEM SONU İŞLEMLERİ - Vergi ve Muhasebe Boyutu -
Ocak 2013 Seminer Takvimi