01 Aralık 2015 Dönem Sonu İşlemleri
03.11.2015 E-Uygulamalar Semineri
30.11.2015 - SGK E - BİLDİRİM İŞLEMLERİ VE UYGULAMALARI SEMİNERİ
Ekim - Kasım E-uygulamalar Semineri
06.10.2015 Vergi USUL İncelemeleri Semineri
05.04.2015 Şirketler Muhasebesi Semineri
02.04.2015 Kurumlar Vergisi Semineri
11.03.2015 - 2014 yılı şahsi gelirlerinin beyanı ve vergilendirilmesinde özellikli konular
04.03.2015 - Güncel Vergi Muhasebe Semineri
PANEL - Mükellef - İdare (Devlet) İlişkilerinde Teknolojinin Etkin Kullanımı Ve Bilgi Havuzunun Oluşturulması
SON YASAL DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMA HAYATINDA MESLEK MENSUPLARI İÇİN İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK
Dönem Sonu İşlemleri Semineri 02.12.2014
19.11.2014 e-Defter, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve Kayıt Saklama Gereksinimleri Konularında Güncel Gelişmeler
6552 Sayılı Torba Yasa Semineri (28.10.2014)
KDV de Son Değişiklikler Ve Yeni Kdv İade Sistemi Semineri
İnşaat işletmelerinde Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Semineri
05 Nisan 2014 - SGK Güvenlik Teşvikleri Semineri
01 Nisan 2014 Kurumlar Vergisi Semineri
7 Mart 2014 - Turizm İşletmeleri Seminer Sunumu
Kar Dağıtımı ve Vergilendirilmesi Seminer Sunumu
11.01.2014 Tevkifat Uygulamaları
Sağlık İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Seminer Sunumu
İş Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulamalarında Meslek Mensuplarımız ve Müşterilerimiz Açısından Güncel Gelişmeler
İş Sağlığı ve Güvenliği
Serbest Bölgeler Semineri
E-devlet Projesinin Müşterilerimize ve Muhasebe Mesleğine Etkileri ve Yeniden Yapılanma Süreci
İnşaat İşletmelerinde Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
21.12.2013 Transfer Fiyatlandırması Semineri
14.12.2013 Dış Ticaret Semineri
12.12.2013 Dönem Sonu İşlemleri ve Vergi Uygulamaları
13.12.2013 Dönem Sonu İşlemleri ve Vergi Uygulamaları
23 Ekim 2013 E-Fatura ve E-Defter Uygulaması Semieri
9 Ekim 2013 E-Fatura ve E-Defter Uygulaması Semineri
2 Nisan 2013 Kurumlar Vergisi Semineri
05.03.2013
06.02.2013 İş Sağlığı Ve Güvenliği
8 Ocak 2013 Birleşme, Bölünme, Tür Değişikliği
18 Aralık Ticaret Sicil İşlemleri (Mersis)
4 Aralık 2012 Dönem Sonu İşlemleri
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarife Listesi (.doc)
İşkolu Kodu Alt Sınıf Giriş İşlemi Ve İşyeri Nace Talep Sistemi Kullanma Kılavuzu (.ppt)
5 Kasım 2012 TFRS Geçiş Semineri
27 Eylül 2012 SGK - İşyeri Açılışı,Devri,Nakli,İntikali ve İşkolu Kodu (.ppt)
27 Eylül 2012 SGK - İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Genel Değerlendirme - İş Kazası Hukuki Sonuçları (.ppt)
4 Nisan 2012 Tarihli Kurumlar Vergisi Semineri Notları
17.12.2011 SGK İnşaat İşlemleri - Murat Özdamar
19.11.2011 Emre Kartaloğlu - Örtülü Sermaye Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Değerleme Dönem Sonu İşlemleri
05.10.2011 SGK Uygulamaları ve Teşvikler - Murat Özdamar
08.02.2001-SSK Semineri, SMMM Mehmet Can
Seminer Notları 05.02.2002 - Vergi Yasalarındaki Son Değişiklikler, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kürşat Özgüler
Seminer Notları 01.03.2002-Gelir Vergisi Beyanname Düzenlemesi ve Mevzuattaki Son Değişiklikler, Gelirler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Ahkemoğlu
Seminer Notları 03.04.2002 - Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenlenmesi Semineri Gelirler Genel Müdür Yardımcısı Recep Bıyık
Seminer Notları 05.01.2004 - Uygulamalı 5024 Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi , Prof. Dr. Recep Pekdemir
Seminer Sunumu - 4 Ocak 2005 Dönem Sonunda Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları, Volkan Demir
Seminer Sunumu - 21 Şubat 2005 31.12.2003 ve 31.12.2004 Tarihli Bilançoların ENFLASYON DÜZELTMESİ, Rüstem Hacırüstemoğlu
Seminer Bildirisi - 21 Şubat 2005 2004 Yılı Gelir Vergisi Beyanına İlişkin Bilgiler, Mehmet Maç
14.12.2005 Seminer Sunumu - Dönem Sonu İşlemleri Prof. Dr. Rüstem Hacırüstemoğlu
14.12.2005 Dönem Sonu işlemleri İstanbul Defterdarlığı
14.12.2005 Dönem Sonu İşlemleri İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
27.07.2007 Seminer Sunumu - "Dar Mükellef Kurumların Vergilendirilmesi", Bican Çiltepe
11.03.2008 Seminer Sunumu - 107, 108 Seri Nolu KDV Genel Tebliğleri İle Yapılan Değişiklikler
01.04.2008 Seminer sunumu - İndirim ve İstisnalarda Sıralama (Sirküler KVK-6) , Ramazan Yakışıklı
01.04.2008 Seminer Sunumu - Transfer Fiyatlandırması Uygulaması Kapsam ve Çözümler, Zeki Gündüz
01.04.2008 Seminer Sunumu - 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi İstisnalar, Adem Durak
19.04.2008 Seminer Sunumu - Örtülü SermayeTransfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı ve KVK'nundaki Özellikli Konular, Dr. Ahmet Kavak
07.01.2009 Seminer Sunumu - Dönem Sonu İşlemleri, Emre Kartaloğlu
07.01.2009 Seminer Sunumu - Dönem Sonu İşlemleri, Zeki Gündüz
07.01.2009 Seminer Sunumu - Dönem Sonu İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Volkan Demir
04.04.2009 Temel Finans Bilgileri Semineri Notları - Doç. Dr. Oktay Taş
02.02.2009 Seminer Sunumu - TTK Tasarısı'nda Denetim ve Denetçilik, Gökhan Yüksel
02.02.2009 Seminer Sunumu - Bağımsız Denetim Uygulamaları, Denetim ve Muhasebe Standartları, Etik Değerler. Hüseyin Gürer
02.02.2009 Seminer Sunumu - Dünyada ve Türkiye'de Denetim Mesleğine Genel Bakış , Aslan Coşkun
21.02.2009 Seminer Sunumu - AR-GE Faaliyetleri Ve Teknoparklara İlişkin Vergi Teşvikleri
09.11.2009 Seminer Sunumu - Mali Mevzuatta Yaşanan Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Av. Zuhal Kızılot, Prof. Dr. Şükrü Kızılot
Seminer Sunumu - Yeni Yatırım Teşvik Sistemi
08.12.2009 Seminer Sunumu - Dönem Sonu İşlemleri, Zeki Gündüz
08.12.2009 Seminer Sunumu - Dönem Sonu İşlemleri, Yrd. Doç. Dr. Volkan Demir
05.01.2010 Seminer Sunumu - İş Hukukunda Güncel Uygulamalar, Doç. Dr. Nurşen Caniklioğlu
05.01.2010 Seminer Sunumu - Sosyal Güvenlik Reformunda Güncel Uygulamalar, Resul Kurt
Şubat 2010 Seminer Sunumu - Örtülü Sermaye ve Transfer Fiyatlaması Uygulaması
02.03.2010 Seminer Sunumu - 2009 Takvim Yılında Gerçek Kişiler Tarafından Elde Edilen Gelirlerin Beyanında Dikkate Alınacak Hususlar, Dr. Ahmet KAVAK
01.04.2010 Kurumlar Vergisi Semineri Notları - YMM Mustafa Çamlıca, YMM Mehmet Maç
02.12.2010 Dönem Sonu İşlemleri Vergi ve Muhasebe Boyutu
02.11.2010 Adli Muhasebe Uzmanlığı ve Türkiye Uygulamaları
04.01.2011 Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması İhtilaflı Dosyaların Tasfiyesi Bilançoların Düzeltilmesi Matrah Artırımı
03.02.2011 SEMİNER - Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Alacak Yapılandırması ve Kısmi Af Kanunu Kapsamında Yapılması Gerekenler Sorunlar ve Öneriler
01.03.2011 SEMİNER - Gelir Vergisi
05.03.2011 Sosyal Güvenlik Borçlarının Yapılandırılması - Murat Özdamar
04.04.2011 tarihli Kurumlar Vergisi Seminer Notları
03 ve 04 Mart 2014 - Bütün Yönleriyle Sermaye Şirketlerinde Genel Kurullar Ve Karar Nisapları (Yasal Düzenleme ve Uygulama)