27/07/2012

Değerli Üyemiz,

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Tarafından  Meslek Mensuplarımız için düzenlenmesi planlanan eğitim programına ilişkin başvurular Bağımsız Denetim Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar durdurulmuştur.

Duyuruya kurumun www.kgk.gov.tr  adresinden ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize,

Saygılarımla,
 
Yahya Arıkan
Başkan