Danışmanlarımıza Gelen Soru Başlıkları

Soru Sayısı

Danışmanlarımıza Sorulan Son 50 Soru
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları 8796
Gelir Vergisi Uygulamaları 4614
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 1816
Katma Değer Vergisi Uygulamaları 7070
Af Kanunları 488
İş Hukuku Uygulamaları 72
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları 6776
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları 159
Meslek Hukuku,Üye,Stajyer Hk. 1815
Muhasebe Uygulamaları 1826
Harçlar Kanunu Uygulamaları 10
Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 317
Genel 683
Diğer Vergi Mevzuatları 37
Serbest Bölgeler 1
Amme Alacakları Tah.Usulü.Hak.Kanun(6183) Uygulamaları 515
Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları 83
Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Uygulamaları 279
Gider Vergileri (BSMV) Uygulamaları 607
Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları 13
STAJ-SINAV 402
Vakıf, Dernekler ve Kooperatif Mevzuatı Uygulamaları 20
Türk Ticaret Kanunu 1587