Danışmanlarımıza Gelen Soru Başlıkları

Soru Sayısı

Danışmanlarımıza Sorulan Son 50 Soru
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları 8456
Gelir Vergisi Uygulamaları 4460
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 1740
Katma Değer Vergisi Uygulamaları 6845
Af Kanunları 451
İş Hukuku Uygulamaları 27
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları 6549
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları 155
Meslek Hukuku,Üye,Stajyer Hk. 1733
Muhasebe Uygulamaları 1732
Harçlar Kanunu Uygulamaları 10
Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 305
Genel 682
Diğer Vergi Mevzuatları 36
Serbest Bölgeler 1
Amme Alacakları Tah.Usulü.Hak.Kanun(6183) Uygulamaları 499
Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları 82
Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Uygulamaları 270
Gider Vergileri (BSMV) Uygulamaları 598
Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları 12
STAJ-SINAV 402
Vakıf, Dernekler ve Kooperatif Mevzuatı Uygulamaları 20
Türk Ticaret Kanunu 1587