Danışmanlarımıza Gelen Soru Başlıkları

Soru Sayısı

Danışmanlarımıza Sorulan Son 50 Soru
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları 8342
Gelir Vergisi Uygulamaları 4378
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 1702
Katma Değer Vergisi Uygulamaları 6748
Af Kanunları 450
İş Hukuku Uygulamaları 9
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları 6443
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları 154
Meslek Hukuku,Üye,Stajyer Hk. 1701
Muhasebe Uygulamaları 1686
Harçlar Kanunu Uygulamaları 10
Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 298
Genel 682
Diğer Vergi Mevzuatları 36
Serbest Bölgeler 1
Amme Alacakları Tah.Usulü.Hak.Kanun(6183) Uygulamaları 491
Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları 82
Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Uygulamaları 268
Gider Vergileri (BSMV) Uygulamaları 595
Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları 12
STAJ-SINAV 402
Vakıf, Dernekler ve Kooperatif Mevzuatı Uygulamaları 20
Türk Ticaret Kanunu 1587