Danışmanlarımıza Gelen Soru Başlıkları

Soru Sayısı

Danışmanlarımıza Sorulan Son 50 Soru
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları 8141
Gelir Vergisi Uygulamaları 4184
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 1670
Katma Değer Vergisi Uygulamaları 6603
Af Kanunları 441
İş hukuku, Sosyal Sigortalar ve Bağ-Kur Uygulamaları 6287
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları 153
Meslek Hukuku,Üye,Stajyer Hk. 1623
Muhasebe Uygulamaları 1601
Harçlar Kanunu Uygulamaları 10
Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 285
Genel 679
Diğer Vergi Mevzuatları 36
Serbest Bölgeler 1
Amme Alacakları Tah.Usulü.Hak.Kanun(6183) Uygulamaları 476
Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları 79
Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Uygulamaları 264
Gider Vergileri (BSMV) Uygulamaları 591
Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları 11
STAJ-SINAV 402
Vakıf, Dernekler ve Kooperatif Mevzuatı Uygulamaları 20
Türk Ticaret Kanunu 1587