Danışmanlarımıza Gelen Soru Başlıkları

Soru Sayısı

Danışmanlarımıza Sorulan Son 50 Soru
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları 8257
Gelir Vergisi Uygulamaları 4272
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 1691
Katma Değer Vergisi Uygulamaları 6698
Af Kanunları 447
İş Hukuku Uygulamaları 3
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları 6366
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları 154
Meslek Hukuku,Üye,Stajyer Hk. 1673
Muhasebe Uygulamaları 1655
Harçlar Kanunu Uygulamaları 10
Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 293
Genel 681
Diğer Vergi Mevzuatları 36
Serbest Bölgeler 1
Amme Alacakları Tah.Usulü.Hak.Kanun(6183) Uygulamaları 485
Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları 81
Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Uygulamaları 267
Gider Vergileri (BSMV) Uygulamaları 594
Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları 12
STAJ-SINAV 402
Vakıf, Dernekler ve Kooperatif Mevzuatı Uygulamaları 20
Türk Ticaret Kanunu 1587