Danışmanlarımıza Gelen Soru Başlıkları

Soru Sayısı

Danışmanlarımıza Sorulan Son 50 Soru
Vergi Usul Kanunu Uygulamaları 9141
Gelir Vergisi Uygulamaları 4804
Kurumlar Vergisi Kanunu Uygulamaları 1869
Katma Değer Vergisi Uygulamaları 7262
Af Kanunları 492
İş Hukuku Uygulamaları 125
Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uygulamaları 7059
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulamaları 165
Meslek Hukuku,Üye,Stajyer Hk. 1910
Muhasebe Uygulamaları 1921
Harçlar Kanunu Uygulamaları 10
Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 326
Genel 686
Diğer Vergi Mevzuatları 40
Serbest Bölgeler 1
Amme Alacakları Tah.Usulü.Hak.Kanun(6183) Uygulamaları 532
Özel Tüketim Vergisi Uygulamaları 86
Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazarkasa) Uygulamaları 292
Gider Vergileri (BSMV) Uygulamaları 620
Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamaları 13
STAJ-SINAV 402
Vakıf, Dernekler ve Kooperatif Mevzuatı Uygulamaları 20
Türk Ticaret Kanunu 1588